Bussförare nr 120-139

100-119
*
140-159

Nr
År
Namn
Född
Tidigare
Senare
Anm
Död
120
1966-1975
Gustavsson, Tage
1929
Garaget 1966120
1975-
Jansson, Ingemar
1944
121
1969-1978>
Hydling, Christer
1944
Nr 224 1960-1965122
1966-1978>
Eriksson, Ingvar
1938


"Inkan", Vik trafikfärman 1971-

123 1966-1969 Hedlund, K G 1920 Nr 552 1974-1975 Nr 108 1974-

123
1969-1970
Jakobsson, Gunnar
1941
123
1970-1971
Lento, Risto
1947
Garaget 1970-1971123
1971-1978>
Drougge, Rolf
1938
Nr 827 1970-1971124
1966-1978>
Lavén, Bengt-Olov
19402004
125
1966-1968
Forsberg, Birger
1940
125
1968-1970
Lukinovic, Mirko
1942

Nr 704 1971-1976


125
1970-1973
Eriksson, Styrbjörn
1939
125
1974
Johansson, Inger
1946
Nr 147 1979-1973
Nr 708 1974-1975


125
1974-1975
Wickström, Lars-Olov
1939
126
1967-1978>
Jonsson, Roland
1945
Nr 226 1965-1967

"Manolito"

127
1966-1967
Karlsson, Helge
1916
127
1969-1970
Johansson, Glenn
1947
Nr 268 1964-1966
Nr 167 1970-


128
1966-1978>
Sjöö, Göran
1941
SJ


2009
129
1966-1978>
Sundin, Hjalmar
1921
Nr 15 1955-1961


1997
130
1967-1976
Sandberg, Sune
1942
Nr 266 1967
Jämtland
Extra trafikförman 1974-1976

130
1976-
Svenland, Curt
1952
131
1967-1968
Larsson, B E V
1936
Nr 748 1965-1967131
1968-1978>
Karlsson, Bengt
1931
132
1968-2978>
Wistbacka, Juhani
1940
133
1973-1975
Johansson, Sten
1942
133
1975-
Ståhl, Ove
1931
134
1967
Holm, Seth Acke

134
1968-1969
Wallin, Göte
1941
134
1969-1973
Övragård, Leif
1945
134
1973-1978>
Brink, Ulf
1944
135
1967-1968
Bergkvist, Harry
1932
135
1968-1978>
Larsson, Henrik
1925
Nr 44 1954-1965136
1967-1978>
Larsson, Stig
1936
Nr 81 1960-1963

"Tierparn"
1996
137
1967-1968
Gustafsson, Lars-Evert
1945
137
1971-
Berglund, Jan
1942
Nr 700 1968-1971137
1974-
Zetterberg, Lars
1946
138
1967-1969
Balla, Jozsef
1945
138
1975-1976
Sjöström, Stig
1948
139
1964-1976
Johansson, Lars
1944

Upsala Spårvägs AB - Uppsala Stads Trafik AB - AB Uppsalabuss
Bussförare:
1-19
20-39
40-59
60-79
80-99
100-119
120-139
140-159
160-179
180-199
200-219
220-239
240-259
260-279

280-299
300-319
320-339
340-359
360-379
380-399
Extra: förare
100-119
120-139
140-159
500-519
520-539
540-563
ADT:
700-719
720-739
740-759
760-779Kond:uktörer
200-219
220-239
240-259
260-279
280-299
Verkst:
300-319
320-339
800-819
820-839
840-859

Trafikförm
Kontoret

Copyright © Stig Lundin 2008-2015