Bussförare nr 180-199

160-179
*
200-219

Nr
År
Namn
Född
Tidigare
Senare
Anm
180
1971-1978>
Preinitz, Lars
1948181
1972-1976
Entersten, Eva
1942
Nr
Nr 722 1976.183
1971-1975
Boman, Jan
1950184
1971-1978>
Persson, Eva
1946

186
1972-
Jansson, Tord
1948187
1972-1974
Willenweber, H W
1948188
1972-1973
Krantz, Lars
1948

Nr 712 1973-1976
Spelade med "Samla mammas manna"
188 1974- Skyllerman, Jimmy 1940


189
1971-1972
Selhammar, L E H
1949

Nr 189 1973-1974

189
1972
Pettersson, Sören
1948189
1973-1974
Selhammar, L E H
1949
Nr 189 1971-1972


189
1974-1975
Wåhlin, A G
1943189
1976-
Svahn, Göran
1956190
1972-1978>
Landström, Karl-Einar
1950191
1972-1978>
Lundin, Roine
1950
Nr 812 1972

193
1972-1974
Forslund, Jörgen
1951193
1975-1976
Jansson, Tommy
1953


194
1972-1978>
Sjöberg, Anders
1949195
1972-1978>
Andersson, Stig
1939196
1972-1978>
Bolin, Hans Göran
1940197
1972-1973
Häggberg, Kurt
1943197 1974-1975
Tunemar, Anders
1950

Nr 722 1975-1976

197
1975-1976
Johansson,
1952197 1976- Stuxgren, Bo 1945

199
1970-1976?
Marincic, Franjo
1938199
1972-1974
Ahlfront, Lennart
1950
Upsala Spårvägs AB - Uppsala Stads Trafik AB - AB Uppsalabuss
Bussförare:
1-19
20-39
40-59
60-79
80-99
100-119
120-139
140-159
160-179
180-199
200-219
220-239
240-259
260-279

280-299
300-319
320-339
340-359
360-379
380-399
Extra: förare
100-119
120-139
140-159
500-519
520-539
540-559
ADT:
700-719
720-739
740-759
760-779Kond:uktörer
200-219
220-239
240-259
260-279
280-299
Verkst:
300-319
320-339
800-819
820-839
840-859

Trafikförm
Kontoret

Copyright © Stig Lundin 2008-2015