Bussförare ADT nr 720-739

700-719
*
740-759

Nr
År
Namn
Född
Tidigare
Senare
Anm
Död
720
1963-
Johansson, S E F
1939
720
1965-1972
Östensson, Sven
1936
720
1973-1975
Jenvall, Anna
1955


Hästtjej

720 1976 Molin, Bengt 1949 Nr 245 1975-1976 Nr 245 1976- Studerande, lärare
721
-1966
Bergman, Erik Harry
1915
Nr 149 1961-721
1971-1973
Hagström, Lars-Göran
1947
721
1973-1978>
Arkeklev, Ove
1949


TV-man på  Sveriges Radio

722
1965-1966
Willysson, Bo
1941
722
1966-1967
Laakso, Keijo
1935

Nr 97 1967-
Boxare på fritid

722722
1973-1974
Lindahl, Björn
1949
722 1974- Ratkai, Sandor 1935
Nr 231 19xx

722
1975-1976
Tunemar, Anders
1950
Nr 197 1974-1975722 1976- Entersten, Eva 1942 Nr 181 1972-1976


723
1965-1966
Ahlbom, Ulf Valdemar
1944
723
1970-1978>
Ångman, Nils-Åke
1943


Flygtekniker F16

724
1965-1969
Bostrand, Björn
1944

Nr 151 1969-


724
1970-1971
Rudvall, Bengt
1944
725
1960.1962
Larsson, Tage Emanuel
1935
Nr 73 1957-1960
Nr 725 1974-1976


725

Björkell, K O
1899
Nr 48 1944-

Pensionerad bussförare
1966
725
1966-1969
Lindberg Georg
1903
Nr 13

Pensionerad bussförare
1970
725
1970-1974
Gustafsson, Rune
1947
725
1974-1976
Larsson, Tage Emanuel
1935
Nr 725 1969-1962725
1976
Westermark, Gunnar
1950
Nr 221 1974-1976726
1963-
Lundgren,  Ingemar
1938
Nr 2xx 1957-1959726
1964
Koplik, Ullar
1938
Nr 119 1960726
1969.1974
Gregstedt, Hans
1919


Lärare, försvarsläroverket

726
1975-1976
Nordh, Carina
1946
727
1965-1966
Roth. Lars
1944
Nr 215 1963
Nr 114 1966-


727 1967-1968 Lindblom, Anders 1944
Nr 5 1968-

727
1970-1971
Sandhammar, Bengt
1949


Studerande

727
1973-1975
Peterssen, Barbro
1942
728
1963-1965
Rångeby, Karl-Gunnar
1942
728
1966-1967
Wallin, Anders
1944

Nr 98 1967-1969


728
1971-1972
Agersson, Stig Christer
1947
728
1973-1974
Lindgren, S K
1931
729 1963 Larsson, Ola 1936
Nr 538 1964

729
1964
Westerberg, Bo
1939
729
1973
Cuprija, Osman
1946
729
1974-1976
Lindberg, Kjell
1951
Nr 209 1973-1974729 1976 Brunn, Urban 1953 Nr 145 1975-1976


730
1966-1978>
Svensson, Rune
1934


Flygtekniker F16
2005
731
1973-1975
Tapper, Björn-Erik
1952

Nr 148 1976-
Studerande, fysik m m

732
1963-1966
Wik, U H G
1922
Nr 47 1961-1963732
1970-1973
Bryngel, Olof
1948
732
1975-1978>
Ornstein, Bernhard
1950


Studerande, apotek

733
1971-1978>
Lazarevic, Aleksander
1936
734
1964-1978>
Svensson, Arne
1934
Nr 2xx 1964

Flygtekniker F16

735
1964-1969
Eriksson, Elon
1917
Nr 95 1963-1964735
1971-1973
Lundgren, Claes-Bertil
1944
735
1974-1978>
Söderström, Roine

Nr xxx 1970-1974736
1966-
Hielle, Rainer
1942
736
1971-1974
Lind, Olof Tomas

736 1976- Byström, Jan 1947737
1964-1965
Karlsson, Lars-Erik
1942
Nr 253 1963-1964
Nr 117 1966-
"Ost-Lasse"

737
1967-1971
Ståhlberg, Carina
1943
Nr 121 1967-737
1971-1972
Lindqvist, Göran
1949


Studerande, fysik m m

737

Johansson, Ingrid
1951


Studerande, vatten o miljö

738
1975
Johansson, Berit
1946
Nr 149 1971-1974
Nr 706 1976


738
1975-1976
Andersson, Birger
1937
Nr 716 1975
Nr 163 1976-
"Bagarn"

739
1964-1968
Blomberg, Stig
1943

Upsala Spårvägs AB - Uppsala Stads Trafik AB - AB Uppsalabuss
Bussförare:
1-19
20-39
40-59
60-79
80-99
100-119
120-139
140-159
160-179
180-199
200-219
220-239
240-259
260-279

280-299
300-319
320-339
340-359
360-379
380-399
Extra: förare
100-119
120-139
140-159
500-519
520-539
540-563
ADT:
700-719
720-739
740-759
760-779Kond:uktörer
200-219
220-239
240-259
260-279
280-299
Verkst:
300-319
320-339
800-819
820-839
840-859

Trafikförm
Kontoret

Copyright © Stig Lundin 2008-2015