Svenska järnvägsstationer   -    X
Vr
* Y


Stationens namn börjar på:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Å Ä Ö


Sammanställningen omfattar stationer samt vissa håll- och lastplatser i Sverige före 1950.
Station: Trafikplatsens namn (vissa klickbara). Järnväg: Signatur på ägande järnväg. Del: Järnvägsdel (stambana, tidigare EJ). Tab: Tidtabellsnummer i Sveriges kommunikationer.

Station Järnväg Del Tab

Stig Lundins historiska hemsida * Enskilda järnvägars signaturer

Copyright © Stig Lundin 2000-2002