Linjen Dannemora - Hargshamn

Örbyhus-Dannemora
Norrmon.Lövstabruk
Faringe-Gimo

Km  Anläggning Namn Kordinater
Anm
0
Station Dannemora


0,450
Väg Dannemora

2,340
Väg
Harvik


2,360
Bv 1 Harvik
SJ bv 136, norr om banan
2,781
Väg Skyttbacken


Station
ÖsterbybrukBv 2
Österbybruk

SJ bv 137, söder om banan
4,640
Väg Klotvreta

6,280
Väg Ullsarby

7,230
Väg Granbodavägen

9,400
Väg Knaby

9,450
Station Knaby  

9,890
Väg Knaby

9,900Bv 3KnabySJ bv  138, söder om banan
10,420
Väg
Almlövsvägen11,200
Bv 4
Norrbytorp

SJ bv  139, norr om banan

13,470
Hlp Norrmon


13,600
Bv 7 Norrmon
Flyttad från Gimo. SJ bv 140
16,560
Bv 5  Vattmyran
SJ bv 141, norr om banan
16,580
Väg Vattmyran

20,500
Bv 6   Vreta
SJ bv 142, söder om banan
21,400
Väg Gimo


Bv 7
Gimo

Flyttad till Norrmon

22,000
Station Gimo


22,190
Väg Gimo

22,430
Bro
Olandsån


23,650
Väg Örstabacken

24,900
Bv 13 Risinge
SJ bv 147, söder om banan
25,420
Väg Risingevägen

27,1
Bv 8
Brosjön

Norr om banan
30,800
Väg Illersättra

32,000
Bv 9 Krustorp
SJ bv 144, söder om banan
32,560
Väg Kvarntorpsvägen

33,360
Väg Eriksdalsvägen

34,200
Viadukt


34,350
Station Harg

34,550
Väg Harg

34,900
Bv 10 Tegelbruket
SJ bv 145, norr om banan
36,400
Bv 11 Järnboden
SJ bv 146, söder om banan
36,490
Väg Järnboden

37,095
Väg Nybol

38,171
Väg Jaco-fabriken


Station HargshamnDHJ * Karta Dannemora-Hargshamn

Copyright © Stig Lundin 2002-2009