Lokpersonal vid DHJ


Namn
Född
Tjänst
Anm
Anders Gustaf Nyström
1846
Från Krisrinehamn, lokf i Dannemora 76, lokförman, pension 26 (80 år!)

Johan Myrberg
1849
Lokp i Dannemora, lokeld

Johan Andersson
1850
Lokf i Dannemora 81, i Hargshamn 10, pension 14

Karl Petter Jansson
1852
Från Kristinehamn, lokf i Dannemora, avliden 21

Per Pettersson
1858
Lokeld i Dannemora 85, lokf 98, pension 22

Ernst Vilhelm Fredriksson
1862
Anst 82, lokeld i Dannemora 89, lokf, i Hargshamn 18

Carl Albin Blom
1880
Lokp i Hargshamn 05, pension 43

Sven Andersson
1882
Vagnsmörj i Dannemora, lokeld 10, i Hargshamn 12, i Gimo 14, pension 45

Leander Öhrn
1883
Lokeld i Hargshamn, i Dannemora 08, lokf i Hargshamn 10, lokförm 22
Son till stk A P Öhrn
L Gustavsson
1883
Lokeld i Hargshamn, i Dannemora 08, lokf 19

Josef Gustafsson
1886
Anst i Hargshamn 07, lokeld 09, lokf 27, pension 49

Oskar Filmberg
1887
Lokeld i Hargshamn 10, i Gimo 22, lokf 41, pension 50

Johan Lundin
1888
Anst i Dannemora 05, lokeld i Gimo 14, lokf 29, pension 51

Gideon Gustafsson
1888


O G E Nilsson
1888
Lokeld i Dannemora, Eskilstuna 17
Son till bm Nilsson
Johan Höglund
1889
Lokp i Gimo, lokeld 41

Gunnar Filmberg
1890
Anst i Dannemora 07, lokeld 17, i Hargshamn 22, lokf 42, i Gimo 45

Gustav Lindgren
1890
Anst i Dannemora 13, lokeld 19, i Gimo 25, lokf 45

Alex Jansson
1892
Anst 13, e lokeld i Hargshamn 13, lokeld i Gimo 19, lokf 45
Son till bm Jansson
Ivar Malm
1892
Anst i Dannemora 17, i Österby 26, stallförm 39, lokeld 49, i Gimo 50

Elof Lindgren
1894
Anst i Dannemora 13, i Hargshamn 17, lokeld 20, i Gimo 21, lokf 47

Erik Engelberth Höglund
1895
Anst i Gimo 12, stallvakt 16

Mejnar Edlund
1897
Lokeld i Hargshamn, knt i Gimo 35, stf Hargshamn 43

John Mattsson
1898
Anst i Dannemora 16, i Hargshamn 18, i Gimo 19, lokeld 42, lokg 51

Birger Andersson
1913
Anst i Gimo 36, i Österby 40, stallvakt i Gimo, lokeld 45

Ragnar Kjellberg
1915
Anst i Gimo 40, stallvakt 43, lokeld 47

Nils Hellström
1916
Anst i Gimo 41, stallvakt 43, lokeld 49

Folke Hellström
1927
Anst i Gimo 49, stallvakt 49

Personal
Tidtab 1912 DHJ tidtab 1925
FGJ tidtab 1925

DHJ  * Karta DHJ

Copyright © Stig Lundin 2008