DHJ - trafik och händelser -  1935-1939 1934 1940

390130: DHJ begär att få höja sth till 40 km/t för ångtåg på DHJ och till 60 km/t för motorvagnarna SRJ 102, 104 och 105. Frisiktskorsning vid Granboda km 7.230. 
390419: Transporterna av tackjärn från Gimo till Forsbacka och Långshyttan har minskat avsevärt.
391007: Malmtransporter från Dannemora till Hargshamn: 
År 1936: 98.000 ton + 85.400 ton. 
År 1937: 115.600 ton + 131.900 ton. 
År 1938: 108.000 ton + 115.900 ton. 
År 1939 till 30/9: 110.000 ton + 185.000 ton
391025: Malm från Dannemora till Gimo.
Malm och slig från Rörbergsgruvan till Gimo.
Malm och slig från Vigelsbo till Gimo.
Tackjärn från Gimo till Hargshamn.
Tackjärn från Gimo till Österbybruk.
391101: Till Gimo transporteras träkol från Tunnbacken, Knutby, Dannemora, Ramhäll, Norrmon, Lövstabruk, Norrvällen,
Kraperås och Finnsjön. För transporter från Lövstabruk och Finnsjön minst 5 vagnar samtidigt.
1934 * 1940           SRJ 1935-1939

DHJ

Copyright © Stig Lundin 2000-2004