DHJ - trafik och händelser -  1940-1944 1939 * 1945

400216: Vintertid står malmtransporterna över Hargshamn stilla.
400524: Tunga malmtåg på DHJ. Malmstransporterna i regel inställda december - mars. Omfattande träkolstransporter.
400711: Vedlastning till Stockholm sker på Lövsta- och Vällenbanorna. Minst 15 vagnar åt gången.
1939 * 1945            SRJ 1940-1944

DHJ

Copyright © Stig Lundin 2000