Bm 2 Näsby
Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Bm

Banmästare:
År Namn Född Tidigare Senare
..1900-1914>
Frans Vilhelm Johansson
18621923-1932>
Georg Valentin Nilsson
1885
Vallentuna

Familjen


SRJ banvakter

Copyright © Stig Lundin 2010