Bm 3 Kårsta

Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Bm

Banmästare:
År Namn Född Tidigare Senare Anm
1885-1886Johan Peter Andersson1851
1887-1890 Alfred Gustafsson 1849 Norrtälje 87
1890-1914>
Anders Kjellberg
1857
Bv 85


1932
H E Henningsson
1876

SRJ banvakter

Copyright © Stig Lundin 2010