Bv 1 - 2 Källstugan


Km


Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Bv

Banvakter:
År Namn Född Tidigare Senare Anm
1890
Anders Bergström
18581903-1932>
Anders Gustaf Ljung
1870
E bv 00
SRJ banvakter

Copyright © Stig Lundin 2010