Bv 3 - 6 - 20 Näsby

Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Bv

Banvakter:
År Namn Född Tidigare Senare


1909-1932>
Gustaf Wilhelm Pettersson
1882
E bv 05

Familjen
Extra banvakter:
År Namn Född Tidigare Senare Anm

SRJ banvakter

Copyright © Stig Lundin 2010