Bv 13 - 34 - 32 Broby


Km


Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Bv

Banvakter:
År Namn Född Tidigare Senare
1890
K J R Karlsson
1852

Bv Solsta
Familjen
1901-1932>
Gustaf Leonard Lundgren
1874
E banarb 98


1932
G E Fahlberg
1884


Copyright © Stig Lundin 2010