Bv 15 - 36 - 33 Sparren


Km


Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Bv

Banvakter:
År Namn Född Tidigare Senare Anm
1886-1890Anders Källberg1857WillstadRimbo
1891-1892Otto Andersson1866KårstaKårsta
1892-1914Karl Olausson1849TäbyPension 14
1914-1918
Karl Rikard Söderström
1879
Bv Ununge 11
Avliden 18

1918-1931
Reinhold Nordström
1887
Lyhundra
Bv Rö 31

1931-1941>
Alfred Eriksson (linjearb)
1890
Sågverksarb Rö


SRJ banvakter

Copyright © Stig Lundin 2010