Bv 17 - 40 - 44 - 128 Värrnan


Km


Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Bv

Banvakter:
År Namn Född Tidigare Senare Anm


1900-1925 Johan Petter Edlund
1866

Skederid
Familjen
1925-1927>Axrl Bernhard Karlsson1885Edsbro

SRJ banvakter

Copyright © Stig Lundin 2010