Linjen Stockholm Ö - Rimbo

SWB
Stockholm-Uppsala
Stockholm-Järna
Roslagsnäsby-Österskär
Rimbo-Uppsala Ö
Rimbo-Hallstavik
Rimbo-Norrtälje

Km  Nutid kmAnläggning Namn År
Anm
0 Station Stockholm Ö
Nytt stationshus 1932 0,491
0,446
Gångbro
1,141 Bro över SJ Albano 1907
24,60 m
1,234 Vägport Söderbrunn 1908
6,60 m.
1,695 Hållplats Experimentalfältet


1,795 Vägport Experimentalfältet 1930
23,50 m
2,310HållplatsUniversitetet
2,402
Vägbro
Lilla Freskati2,993 Hållplats Freskati
Väntpaviljong 1909
3,028VägFreskati
3,4
Vägbro
3,624 Bro Ålkistekanalen
11,45 m. Ny bro 1910
3,73
Hållplats
Ålkistan3,780 Bro Ålkistan
8,10 m. Förstäkt 1909
3,780
Vägport
Ålkistan
1885
8,10
Linjen nedlagd
3,940
VägbroLinjen nedlagd
4,115
Vägbro
Stocksundstorp


Linjen nedlahd
4,400 Svängbro Stocksundet
97,70 m. Ombyggd 1907 o 1952  Linjen nedlagd
4,536 Station Stocksund
Nytt stationshus 1905 Linjen nedlagd
4,565
Vägbro
Stocksund


Linjen nedlagd
4,803HållplatsStocksundNy linje
5,642 5,640Hållplats Mörby
Väntpaviljong 1937
6,693 6,503Station Djursholms Ösby
Nytt stationshus 1923
6,760 Vägport Djursholms Ösby
16,70 m. Byggd 1940
7,418 7,418Hållplats Bråvallavägen
Väntpaviljong 1923
7,490 Vägport Bråvallavägen 1923
8,35 m.
7,968VägDanderydsvägen
8 Bv 1018,314 8,320Station Djursholms Ekeby
Tillbyggd 1907 o 1942 Tidigare Dj Danderyd
9,473
Vägbro
Enebyberg9,861 9,861Hållplats Enebyberg
Väntpaviljong 1921, tillbyggd 1945
9,939VägPortvägen
11
Bv 102B
Roslagsnäsby
1886
118

11,011 11,011Station Roslagsnäsby
Nytt stationshus 1939
11,050 Väg11,091Gångväg
11,314
Vägbro
11,940 11,940Hållplats
Tibble


12,110
Bro


1,05

12,195 Vägbro12,6
Bv 105
Ensta
1886
44

12,640
Vägbro
Ensta13,078VägHedåsvägen
13,159 13,159Hållplats Ensta
Väntpaviljong 1943, kur 1958
13,238GångvägEnsta norra
14,200HållplatsVisinge
15,394VägEfraimsbergsvägen
16,120VägKarbygårdsvägen
16,760 Bro Karbyån 1885
4,25 m. Ny överbyggnad 1915
17,456 Bro Täbyån
2,87 m. Ny överbyggnad 1916
17,758 Station Täby
Nytt stationshus 1956
17,825HållplatsTäby kyrkby
17.900Gångväg
18,412VägJarlabankes väg
18,838VägUnnevägen
19,248VägVasavägen
19,460GångvägByle
19,560
Hållplats Byle
Väntpaviljong 1919
19,928HållplatsKragstalund
19,990
20,660
Vägport
Bällsta

6,10

21,431VägManhemsvägen
21,514 21,511Hållplats Bällsta
Väntpaviljong 1952
22,360 Bro Vallentunaån


22,669
22,796 22,764Station Vallentuna
Tillbyggd 1947
22,856
23,016VägÅby gata
23,427VägTeknikvägen
23,742 Bro Mörbybäcken
2,80 m. Ny överbyggnad1916
24,3 24,090Hållplats
Ormsta
Hållplatskur 1956
24,170VägOrmstavägen
25,369VägMolnby
25,445 25,445Hållplats Molnby
Från 1886
25,474
Bv
Molnby25,674 Bro

1,36 Ny överbyggnad 1916
27,006
Vägbro
Veda27,2
Bv 105A
Veda - Grindstugan
1886
37

28,685
28,685Väg
Gårdsvägen28,765 28,756Station Lindholmen


29,759
29,769Väg
Mörbyvägen29,805 Bro Edsbergsån
5,10 m. Ny överbyggnad 1909
30,680
Bro
31,7 Bv 106 Solsta
45

31,704
31,704Väg
Solsta södra32,015
32,015Väg
Solsta norra, ny33,210
Bro


0,8

33,3
Hus 9
Frösunda södra
1900
99

33,323 33,328Väg Vredalund

33,328
34,216
34,229Väg
Bergsvägen, ny34,231 Väg Frösunda kyrka


34,276 Bro Frösundaån
3,75 m. Ny överbyggnad 1916
34,571 34,571Station Frösunda 1890


37,890 Bro Salbyån
8,35 m. Ny överbyggnad 1916.
38,514 38,514Station Ekskogen


38,645
38,645Väg
Ekskogen38,740 Bro Mälstaån
4,80 m. Ny överbyggnad 1909
39,457
39,457Väg
Roslagsbroby39,625
Bv 107
Broby
1887
46

39,884 Bro  Roslags Broby 1885
2,20 m. Bro över tegelbruksspår
41,261
42,261Väg
Kårsta,  ny41,508
Väg
Kärsta41,709 41,709Station Kårsta 1887
Bangård 41,558 - 41,959
566 m sidospår 1957
42,653
Bro

1885
1,40

45,427 Vägport Sparren 1885
2,17 m. Ny överbyggnad 1916
45,5
Bv 108
Sparrem
1887
43

47,025 Bro Vid Sparren 1885
2,34 m. Ny överbyggnad 1916
48,687 Bro Vid Rö 1885
1,16

49,280
Vägbro
49,515 Bv 109 1887
40
Såld 1965
50,015 Station


50,045 Väg


53,935 Bro Rimbobäcken 1885
3,80 m. Ny överbyggnad 1916
54,279 Bro Rimbo tegelbruk 1885
2,20, Bro över tegelbruksspår
55,040
Vägbro
55,148 Station RimboSRJ hemsida * Karta Stockholm Ö-Rimbo * Linjebeskrivning Rimbo-Hallstavik

Copyright © Stig Lundin 2001-2013