Stocksund station, sida 2Häradsekonomiska kartan 1901-1906

Ekonomiska kartan 1951
Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Hus 9A
1887

89


Hus 9B
1907

146


Hus 9C
1912

202


Hus 9D
1907

186


Stocksund: Sida 1 Trafik

Karta SRJ linje

Copyright © Stig Lundin 2008-2011