Trafik och händelser vid SRJ

År
1885-1889, 1890-1894, 1895-1899, 1900-1904, 1905-1909, 1910-1914, 1915-1919, 1920-1924, 1925-1929, 1930-1934,
1935-1939, 1940-1944, 1945-1949, 1950-1954, 1955-1959, 1960-1964, 1965-1969,  1970-1974,
Tidtabell
Stockholm-Rimbo 1912 1925
Näsby-Österskär 1912 1925
Rimbo-Hallstavik 1912 1925
Rimbo-Norrtälje 1912 1925
Rimbo-Faringe 1912 1925
Faringe-Uppsala 1912 1925
Faringe-Gimo 1925
Organisation
Styrelse Trafik Maskin Ban
Statistik
Tågkm Persontrafik Godstrafik Personal


SRJ

Copyright © Stig Lundin 2004-2005