Bm 5 Faringe


 km från  km från
.
Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Bm
1921
Banmästare:
År Namn Född Tidigare Senare Anm
1921-1933
Johan Otto Edman
1870
Bm Länna 08
Pension 33

Familjen
ULNJ banvakter

Copyright © Stig Lundin 2008