Bm 5 Länna


 km från Uppsaöa
km från Rimbo


Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Bm
1884
Banmästare:
År Namn Född Tidigare Senare Anm
1884-1908
Per Emanuel Andersson
1843
Bm Gunsta
Pension 08

Familjen
1908-1921
Johan Otto Edman
1870

Bm Faringe 21

Familjen
ULNJ banvakter

Copyright © Stig Lundin 2008