Bv 5 - 54 Råberg


 km från Uppsala
km från Rimbo
Km 95,923
Almunge förs

Ekonomiska kartan 1952.

84> ULNJ Bv 5
11> SRJ Bv 54, km  98,8 - 94,6

Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Bv

Banvakter:
År Namn Född Tidigare Senare Anm
1876-1878
P E Andersson
1843

Banmäst Länna 78

Familjen
1878-1913
Per Otto Carlsson
1849

Pension 13

Familjen
1913-1915Sigfrid Gideon Bergström1884EngeönrektBv Almunge 15Familjen
1915-1916Leo Karlsson1886FunboBv Faringe 16E bvFamiljen
ULNJ banvakter

Copyright © Stig Lundin 2008