Bv 10 - 59 - 58 - 39 Ekeby - Kärven


km från Uppsala Km 77,100
Knutby förs

Häradsekonomiska kartan 1901-1906.

Ekonomiska kartan 1952.

Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Bv
1884
Banvakter:
År Namn Född Tidigare Senare Anm
1884-1888
Johan Ullman
1846
E bv Gunsta 76
Bv 7 Almunge 88

Familjen
1888-1900 Svante Olamder 1860 Bv 7 Almunge 84 Banmäst Tallås 00 Familjen
1900-1902
C P (Andersson) Berg 1861
Arb Knutby, Grundsta


1902-1936
Anton Andersson.
1873
E bv Skogshall 00
Pension 36
Avliden 53
Familjen
ULNJ banvakter

Copyright © Stig Lundin 2008