Bv 13 - 62 - 36 - 112 Ålderbäcken


 km från Uppsala
 km från Rimbo
Km 64,387
Fasterna förs
Häradsekonomiska kartan 1901-1906.
Ekonomiska kartan 1952.

Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Bv
1884
Banvakter:
År Namn Född Tidigare Senare Anm
1884-1916 Johan Algot Wedlund
1856


Familjen
1916- Karl Helmer Wik 1886 Bv Rimbo 09

Familjen


ULNJ banvakter

Copyright © Stig Lundin 2008