Bv 14 - 63 - 35 Ekebyholm


4,1 km från Rånäs
3,3 km från Rimbo
Km 58,404
Rimbo förs

Ekonomiska kartan 1952.
Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Bv
1884
Banvakter:
År Namn Född Tidigare Senare Anm
1884-1912
J A Åhman
1845

Pension 12

1912-1923 K A Jansson 1868 Avliden 23
1923-1934
K V Karlsson
1883
Edsbro
Avliden 34

1934-

ULNJ banvakter

Copyright © Stig Lundin 2008