Bv 15 - 64 Rimbo kvarn    


 km från Uppsala
 km från Rimbo
Km

Ekonomiska kartan 1952.
Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Bv
1884
Banvakter:
År Namn Född Tidigare Senare Anm


1885-1916 Olof Gustaf Jansson
1856
E bv 84
Pension 161883ULNJ banvakter

Copyright © Stig Lundin 2008