Bv 16 - 65 - 40 - 123 Lövhamra


 km från Uppsala
 km från Rimbo
Km 59,525
Häradsekonomiska kartan 1901-1906.

Ekonomiska kartan 1952.

Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Bv
1884
Banvakter:
År Namn Född Tidigare Senare Anm
1884-1885
A J Andersson
1851

Bv 18 Syninge 85

1899-1932>
J E Andersson
1870
E bv 95
ULNJ banvakter

Copyright © Stig Lundin 2008