Bärby station
Skölsta
* Gunsta

11 km från Uppsala Ö 22 km från Faringe Km 10,6
Km 103,884
Funbo förs
Bärby station omkring år 1910. Stationsföreståndare August Svenson står på plattformen och hans hustru (med vitt förkläde) har kommit ut från bostaden för att vara med på bilden. Sedan SRJ tagit över ULNJ år 1905 blev Bärby en viktig station med tågmöten. Bangården byggdes om 1907-1908. Från år 1908 fanns även en stationskarl placerad i Bärby. Han står vid semaforen.

Bangårdsritning
Järnväg
Öppnad 1876. Till SRJ 1908. Till SJ 1959. Persontrafiken nedlagd 1967, godstrafiken 1977. Museijärnväg.

Länk till Eniro
Länk till hitta.se
Länk till Google maps
Länk till Banvakt.se

Stationsföreståndare:
Stins 1876-1905, stfm 1905-1913, 2 kl 1913-1929, stk 1929-1931, mplv 1931-1935, stk 1935-1939, stfm 1939-1964, kplv 1964-1966...
Post ..1897-1916.., ej poststation ..1921-
År Namn Född Tidigare Senare Död
Anm
1876-1905 Carl Hjort 1843 ULJ byggn 1875 Pension 1905 1907
Familjen
1905-1918 August Svenson 1860 Kb Knutby 1901 Stf 1918 1952
Familjen
1918-1929 Ribert Wallén 1883 Kb Åkersberga 1902 Stf Kårsta 1929 1948
Familjen
1929-1931 Karl Bergström 1883 Stk Rånäs 1916 Stf Marielund 1931 1947
Familjen
1931-1935 Fredrik Fredriksson (plv) 1902 ----- ----- 1987

1935-1963 Ragnar Edling 1898 Stk Faringe 1925 Pension 1963 1972
Familjen
-1964
Bengt Andersson
1918FamiljenBärby: Sida 2 Övr personal Trafik Banvakter Tidtab 1912 Tidtab 1925

ULNJ * Karta ULNJ linje

Copyright © Stig Lundin 1999-2015