Karta Uppsala Ö - Faringe - Rimbo


<<< Kartan är "klickbar" (Sv Järnvägsfören 1926)

Från Uppsala går järnvägen i svag stigning ut över Uppsalaslätten. Efter 3 km passeras Årsta hållplats och efter ytterligare 3 km Skölsta hållplats. Banan går sedan genom skog blandat med öppet landskap fram till Bärby station.

Från Bärby går järnvägen genom ett delvis kuperat landskap över Funboåns dalgång till Marielunds station. Från Marielund och fram till Länna  löper järnvägen till stor del utmed sjöar och här uppstod tidigt en omfattande sommarstugebebyggelse.

Vid Länna fanns under en stor del av 1900-talet ångsåg, hyvleri och kvarn. Tidigare var där bruksdrift. 1758 anlades en masugn som nedlades 1905 då järntillverkningen vid bruket upphörde.

Järnvägen fortsätter så utmed Långsjön fram till Almunge station belägen i en tätt bebyggd trakt med flera herrgårdar och byar. Järnvägen svänger sedan av mer mot norr och går till stor del genom skogsbygd fram till Faringe.

8 km bortom Faringe låg Knutby station, vilken under många år var övernattningsstation för ULNJ-tågen. Där fanns även hotell och tingsställe. Knutby var på 1800-talet en av de mer betydande stationerna vid ULNJ.

Järnvägen fortsatte så genom ödslig skogsbygd fram till Rånäs bruk. Bruket som lades ner på 1890-talet tillhörde då Gimo bruk. Vid Rånäs fanns även sågverk och tidigare tegelbruk. Rånäs slott är känt för sina parker och trädgårdar.

Vid Rånäs fanns även sågverk och tidigare tegelbruk. Rånäs slott är känt för sina parker och trädgårdar. 
Banan fortsatte därefter förbi Ekebyholms gods och utmed sjön Syningen fram till Rimbo. Vid Rimbo hade ULNJ anslutning till SRJ mot Stockholm och från 1898 även norrut mot Häverösund. Från Rimbo fortsatte ULNJ vidare till Norrtälje.

ULNJ * SRJ * Karta: Faringe-Gimo , Rimbo-Norrtälje , Stockholm Ö-Rimbo , Rimbo-Hallstavik

Copyright © Stig Lundin 1999-2009