Ekeby - Kärven hlp
Faringe
* Knutby

4,7 km från Faringe 2,8 km från Knutby Km förs
Byter namn från Ekeby till Kärfven 1896, från Kärfven till Kärven 1916
Vid ULNJ banvaktstuga nr 10 vid "Mellan-Finndalen" anlades en anhalt, benämnd Ekeby. Stationsnamnet Ekeby förekom dock redan vid Landskrona-Engelholms järnväg, och Kungl Järnvägsstyrelsen begärde därför i maj 1888 att namnet på Ekeby hållplats vid ULNJ skulle ändras. Ny benämning på hållplatsen blev "Kärfven", efter sjön med samma namn.

Den första banvakten vid Kärfven hette Johan Ullman, född 1846. Han var med vid ULJ byggnad 1875 och blev extra banvakt vid Gunsta på ULJ 1876. När LNJ öppnades 23/10 1884 blev han ordinarie banvakt nr 10 vid Ekeby, sedermera Kärfven. År 1888 fick han byta banvaktsträcka med Svante Olander i Almunge och Ullman blev därefter banvakt nr 7 vid Lövsta, Almunge.
Länk till Eniro
Länk till hitta.se

Strax efter det att LNJ öppnats anlades en ångsåg väster om Kärfven. Sågen gick tidvis under benämningen Ekeby ångsåg, tidvis under namnet Carlslunds ångsåg. Till sågen byggdes ett stickspår från järnvägen.  Här låg troligen sågen, länk till Eniro

I april 1889 begärde grosshandlare Gustaf Samuel Arfvidsson, ägare till Käppala ångsåg nära Stockholm, att för en tid av 4-5 år få sätta upp en mobil ångsåg i grusgropen vid Skogshall invid Knutby. Vid sågen skulle man främst ta tillvara sådant rundtimmer som det inte lönade sig att transportera till Stockholm i obearbetat skick. Förslag till hyreskontrakt för en del av grusgropen upprättades i november 1889, men sedan Rånäs bruksägare, varifrån marken i grusgropen exproprierats, hotat med att återta marken, fick saken bero. Till saken hör att Rånäs bruk något år tidigare startat en ångsåg vid Nyqvarn invid Rånäs station, och man ville säkerligen inte ha ett konkurrerande sågverk på sina ägor. I stället rapporterades i december 1889 att spåret till Kärfvens såg var under reparation. Någon vecka senare meddelades att spåret till Carlslunds ångsåg var iordningställt, och att Arfvidsson skulle bedriva sågverksrörelse där.

År 1888 kom Svante Olander, född 1860 i Västergötland, till Kärfven som banvakt. Han hade börjat vid LNJ byggnad 1883 och då varit bosatt vid Kråkbäcken, Knutby. När LNJ öppnades 23/10 1884 blev han ordinarie banvakt vid Almunge. I Almunge hamnade Olander dock i dåligt sällskap och efter några år bedömde järnvägens ledning att han borde komma bort från Almunge. Han fick då förflyttning till Kärfven.

Olander hade, liksom de flesta banvakterna längs ULNJ, en del husdjur för det egna dagliga behovet. Vid alla LNJ banvaktstugor fanns uthus med "kostall och vedbod". Då det var dåligt med bete till djuren på banvaktstugetomterna brukade man samla in gräs och hö från dikena längs med järnvägen. Olander tog även med sin ko på promenad så att den fick beta utmed banan. Vid sekelskiftet fick Ekeby gård, som låg strax intill Kärfven, ny inspektor. Inspektorn anmälde banvakt Olander till trafikchefen därför han lät sin ko promenera längs spåret. Tc Skårman såg dock inte något onormalt i att banvakten hade sin ko med ut på bete. Inspektorn klagade även över att banvaktens höns sprang omkring vid hållplatsen, där en särskild väntkur för de resande uppförts 1894. Vidare klagade han över att Olanders barn kom till Ekeby gård och tittade. Olander kände sig trakasserad av inspektorn vid Ekeby och han valde snart att sluta som banvakt. Sommaren 1900 flyttade han från Kärfven.

C P Andersson Berg, född 1861. Bv Kärfven 1/10 1900. Slutat 1/8 1902.

Anton Andersson, född 1873 i Knutby. E bv Skogshall 27/4 1900. Bv Kärfven 1/12 1902. Pension 1/3 1936. Död 20/2 1953.
 
Kärven var beläget 2,65 km från Knutby och 4,95 km från Faringe. Till en början fanns inte något sidospår vid hållplatsen, men vid enstaka tillfällen hade det ändå hänt att någon vagn kopplats av där. Vagnen hade sedan fått knuffas till Knutby med handkraft under banvaktens överinseende innan nästa tåg var att förvänta. År 1905 pågick stora skogsavverkningar invid hållplatsen, och då vägarna dit var dåliga bestämdes att ett sidospår för lastning av sågtimmer skulle byggas. Spåret utfördes i form av ett rundspår, med plats för 4-5 vagnar, då ULNJ ansåg att det annars blev besvärligt att växla vid hållplatsen.
Ekeby-Kärven: Sida 2 Trafik
Banvakter Tidtab 1912
Tidtab 1925


ULNJ * Karta ULNJ linje

Copyright © Stig Lundin 1999-2014