Knutby station
Kärven
* Skogshall

8 km från Faringe 19 km från Rimbo Km 74,310
Kmutby förs
Knutby var en av ULNJ största och viktigaste stationer. På bilden ses stationspersonalen, barn och fruar samt en resande. Bilden är tagen någon gång mellan 1903 och 1911. Till vänster ses stationskarlarna, till höger om damerna står stinsen Joel Karlsson och till höger om honom ser vi stationsskrivaren (med flagga). ULNJ tåg utgick från Knutby på morgonen. Ett tåg gick mot Uppsala och ett tåg mot Norrtälje. Genom att man hade en stationsskrivare placerad i Knutby, kunde han snabbt och enkelt nå alla banans stationer när någon station behövde assistans med tågklarering och expeditionsgöromål. T ex vid sjukdomsfall. 
Järnväg
Öppnad 1884. Till SRJ 1905. Till SJ 1959. Persontrafiken nedlagd 1967, godstrafiken 1977.

Länk till Eniro
Länk till hitta.se
Länk till Google maps
Länk till Banvakt.se


Stationsföreståndare:
Stins 1884-1905, stm 1905-1912.., 3 kl ..1913-1933, 2 kl 1934-1948.., ..tpl 1951-1960, kplv 1960-1966..
Post ..1897-....., ej poststation ..1921-                                                       kplv under
År Namn Född Tidigare Senare Död
Anm
1884-1891 August Båth 1854


Familjen
1891-1901 Alfred Ekblad 1858 Stf Faringe 1884 Stf Norrtälje 1901 1920
Familjen
1901-1911 Joel Karlsson 1871 Sts Knutby 1891 Slutat 1911
Familjen
1911-1912 David Birke (tf) 1888

1964

1913-1921 Anders Hållén 1855 Stf 1898 Pension 1921 1938
Familjen
1921-1933 Oskar Törnhagen 1884
Stf Vallentuna 1933 1967
Familjen
1934-1939 Arvid Björklund 1876 Stf Almunge 1931 Pension 1939 1960
Familjen
1939-1940 Torsten Svensson (tf) 1910 Stk Faringe


1940-1946 Leonard Larsson 1883 Kb Vallentuna 1919 Pension 1946
Familjen
1946-1951 Erik Alsén 1897 Kb Stocksund 1942 Stf Stocksund 1951 1975
Familjen
1951-1960 Axel Näslund 1923 Stk Faringe 1946 Knt Hallstavik 1960
Familjen
1960- (plv)
Fram till omkring 1930 korsade landsvägen järnvägen söder om Knutby station. Då byggdes ny väg, varvid korsningen kom att ligga norr om stationen.

På kartan finns ett hus markerat strax NV om Knutby station. Det är ULNJ gamla personalhus, där lokförare och eldare samt konduktörer och postiljoner från två tåg sov över, medan tågen gjorde nattuppehåll i Knutby. I bangårdens södra ände fanns ett lokstall med plats för två lok. Dessa sköttes under natten av i Knutby stationerad lokputsare. För resande som behövde övernatta i Knutby fanns hotell med restaurang.

Knutby: Sida 2 Övr personal Trafik
Banvakter Tidtab 1912
Tidtab 1925

ULNJ * Karta ULNJ linje

Copyright © Stig Lundin 1999-2015