Lenna - Länna - Lännaholm station, sida 2


Ekonomiska kartan 1952.

Från bruket gick smalspår mot nordost till timmerupplaget.

Läbk till hitta.seAnläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Länna: Sida 1 Bruksspåren mot nordost
Trafik

Karta ULNJ linje

Copyright © Stig Lundin 2008-2011