Uppsala Östra station, sida 2


Ekonomiska kartan 1952.


Spårskiss Uppsala Östra

Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Uppsala Östra: Sida 1 Trafik

ULNJ karta

Copyright © Stig Lundin 2008-2011