Uppsala - Länna - Norrtälje Järnväg (ULNJ)

Smalspårig järnväg med 891 mm spårvidd från Uppsala förbi Länna och Rimbo till Norrtälje. Delen Uppsala - Länna, 21 km, öppnad 1876. Fortsättningslinjen Länna - Norrtälje, 60 km, öppnad 1884. Järnvägen övertagen av Stockholm - Rimbo järnväg (SRJ) 1905. Statligt bolag (SRJ-koncernen) 1951. Förstatligad 1959. Persontrafiken Uppsala - Rimbo nedlagd 1967, godstrafiken 1977. Linjen Rimbo - Norrtälje nedlagd 1969.


AGJ hemsida * AGJ historiska hemsida

Copyright © Anten-Gräfsnäs Järnväg 1998