KBJ bana

KBJ km för km


År 1909:
Huvudspår 76 620 m, sidospår 15 263 m, rälsvikt 17,2 kg/m, minsta kurvradie 300 m, största lutning 16,67 promille, axeltryck 7,34 ton, sth 40 km/h, 17 broar, 27 vägkorsningar, 2 vägportar, 1 vägbro, 14 egna stationer, 5 hlp, 4 lokvändskivor, 4 vagnvågar.

KBJ huvudsida

Copyright © Stig Lundin 2005