Kalmar Västra station


Kläckeberga (KBJ)
Rinkabyholm (KTsJ)
* Kalmar CKalmar Västra från norr uppifrån luften. Upptill till vänster går smalspåret in mot Kalmar C. Linjen Kalmar - Emmaboda ansluter söder om smalspåret.

Till höger (ej med på bild) ligger Kalmar Verkstad. Linjen mot Berga går norrut nedtill på bilden. Smalspåret mot Torsås svänger av mot höger och går sedan norr om Kalmar Verkstad. KBJ förråd och lokstallar skymtar nedtill på bilden.

I änden av plattformen står något som ser ut som en avställd vagn. Troligen en f d normalspårig personvagn av C3-typ.

KBJ godsmagasin och frilastspår vid Kalmar Västra syns tydligt mitt på bilden. Lägg märke till telefonlinjen med dubbla stolpar som följer KBJ.

Detta är en delförstoring av ett vykort från Eliassons konstförlag (som givit ut många trevliga vykort). Nedtill till vänster ses KBJ lokstallar, vitrappade och med svart plåttak. Det 5:e "skeppet" till höger på lokstallarna är större för att rymma de nyare tenderloken. Till vänster har man förlängt ett av spåren med en påbyggnad i klart avvikande byggnadsstil.
KBJ banvaktsstuga nr 1 kan man också skymta på bilden. Den ligger mittför lokstallet, på andra sidan om linjen mot Berga. 
På stationsplanen kan man f ö se en rund liten tidningskiosk.

Järnväg


Länk till Eniro
Länk till hitta.se
Länk till Google maps

Stationsföreståndare:
Stfm ....-1912.., 1 kl 1916, 2 kl 1917-1918, 3 kl 1919-1927, 4 kl 1928-4 kl 1938, 5 kl 1939-1940, SJ: kl 5 1942, xst Kalmar C ..1943-1957..
År Namn Född Tidigare Senare Död
Anm1899-1902 C T Milton 1870
Stf Haraldsmåla 1903

1902-1905> Axel Lundin 1870 Stf Långemåla 1897


1907-1912 Karl Johansson 1872 Stf Kläckeberga 1901 Stf Kråksmåla 1912 1950
1916-1941 Gustaf Franzén 1883 Stf Fröskelås 1912 Stf Fristad 1941Kalmar Västrra: Sida 2 Trafik Tidtab 1912

KBJ * Karta KBJ linje

Copyright © Stig Lundin 1999-2014