KBJ personal 1940 KTsJ MÅJ ÖSmJ


Kalmar - Berga Järnväg (KBJ) övertogs av SJ 1/7 1940. I samband med förstatligandet gjordes sammanställningar över personal som skulle kunna övergå i statens tjänst. Det följande är ett sammandrag från olika förteckningar.

Administrativa avdelningen
Banavdelningen
Maskinavdelningen
Trafikavdelningen


KBJ hemsida