KTsJ bana

KTsJ km för kmÅr 1909:
Huvudspår 40 258 m, sidospår 4 395 m, rälsvikt 17,2 kg/m, minsta kurvradie 300 m, största lutning 16 promille, axeltryck 7,0 ton, sth 40 km/h, 9 broar, 28 vägkorsningar, 1 vägport, 1 vägbro, 8 egna stationer, 5 hlp, 2 lokvändskivor, 1 vagnvåg.

KTsJ

Copyright © Stig Lundin 2005