Karta Kalmar - Torsås


<<< Kartan är "klickbar" (Sv Järnvägsfören 1926).

KTsJ egen linje började vid Kalmar Västra, där KTsJ hade lokstall m m ihop med KBJ. Mellan Kalmar C och Kalmar V framfördes KTsJ tåg således på KBJ spår.

Från Kalmar V gick KTsJ i en båge runt Kalmar verkstad och sedan på en viadukt över den normalspåriga Kalmar - Emmabodabanan. KTsJ fortsatte rakt fram över sanka fält. Första hållplats var Rinkabyholm. Vidare genom björk- och ekdungar omväxlande med odlad bygd förbi Hossmo station till Ljungbyholm. Härifrån utgick en 19 km lång järnväg till Påryd.

Från Ljungbyholm fortsatte KTsJ genom odlad bygd och längs en rullstensås till Vassmolösa station, där järnvägen hade ett stort grustag. Linjen fortsatte vidare genom jordbruksbygd förbi Kvarnlyckan, Gräsgärde och Halltorp. Nästan alla stationer vid KTsJ låg nära vägkorsningar och det gjorde även Söderåkra station som låg nära ett vägkors med skjutsstation, handlande, bank, apotek, rum för resande m m.

KTsJ slutade i Torsås, ett stationssamhälle med hotell, järnvägsrestaurant och skjutsstation. Här fanns även bankkontor och handlande. Från Torsås fanns även en järnväg söderut till Karlskrona. Det var Östra Blekinge Järnväg (ÖBlJ) med 1067 mm spårvidd. Det var således i Torsås som Kalmars handelsomland mötte Karlskronas handelsomland. Kalmar byggde järnvägar med 891 mm spårvidd, medan Karlskrona höll sig till 1067 mm, den spårvidd som var förhärskande i Blekinge. 
 

 


KTsJ * KBJ * ÖBlJ * Karta: LCJ linje , KBJ linje , ÖBlJ linje

Copyright © Stig Lundin 1999-2009