LCJ

Smalspårig järnväg med 891 mm spårvidd från Ljungbyholm station på Kalmar - Torsås järnväg till Påryd i Karlslunda socken. Öppnad 1908. 19 km lång. Trafikerad av SJ från 1940. Förstatligad 1948. Persontrafiken nedlagd 1959. Godstrafiken nedlagd 1960.


KTsJ * KBJ

Copyright © Stig Lundin 1999-2006