MÅJ bana

MÅJ km för km


År 1909 (till Alsterbro):
Huvudspår  38 460 m, sidospår 3 190 m, rälsvikt 17,5 kg/m, minsta kurvradie 200 m, största lutning 14 promille, axeltryck 7 ton, sth 35 km/h, 7 broar, 23 vägkorsningar, 0 vägportar, 1 vägbro, 6 egna stationer, 3 hlp, 3 lokvändskivor, 1 vagnvåg.

MÅJ

Copyright © Stig Lundin 2005