Karta Mönsterås - Sandbäckshult - Fagerhult


<<< Kartan är "klickbar" (Sv Järnvägsfören 1926)

Den första etappen av MÅJ, den 12 km långa linjen från Mönsterås till Sandbäckshult, öppnades år 1902. 

Mönsterås var sedan gammalt en köping med hamn och betydande sjöfart vid Mönsteråsviken. I Mönsterås fanns många hantverkare och handlande och där fanns även tändsticksfabrik, snickerifabriker, möbelfabriker, bryggeri, mejeri, mek verkstad m m.

Från Mönsterås köping gick MÅJ över bördig slätt och lövskog till Tålebo station med ångsåg. Vidare genom lövskog till Sandbäckshult.

En fortsättning från Sandbäckshult till Alsterbro, 27 km, var klar 1905. Denna del av järnvägen gick genom stenbunden skogsmark förbi Abbetorps, Vackerslätts och Knivingaryds stationer till Alsterbro, där ett inte obetydligt samhälle med glasbruk, snickerifabrik och flera handlande växte fram.

År 1912 förlängdes MÅJ med 10 km från Alsterbro till Kråksmåla och 1913 med ytterligare 10 km till Grönskåra. Järnvägen gick här till stor del genom öppna och odlade bygder.

År 1916 var man klar med ytterligare 11 km fram till Fagerhult. Där fanns bl a tegelbruk och stolfabrik.
 
 

 


MÅJ * Karta: Kalmar-Sandbäckshult , Sandbäckshult-Berga

Copyright © Stig Lundin 1999-2009