Linjen Torsås - Bergkvara

Gullberna-Torsås Torsås-Gullaboby Kalmar-Torsås
Km  Anläggning Namn
47,2
Station
Torsås

51,7

Gökalund

53,8
Station
Bergkvara


ÖBlJ * Karta;: ÖBlJ 

Copyright © Stig Lundin 2011-2014