Gräfsnäs station
Sollebrunn
* Gräfsnäs Slottspark

60 km från Göteborg 18 km från Nossebro Km  60,088
Bjärke förs
Gräfsnäs var en av de större stationerna
vid Västgötabanan. Under järnvägens
första år lastades stora mängder timmer
ut på järnvägen i Gräfsnäs, men på sikt
skulle stationen bli mest känd som ett
populärt utflyktsmål för Göteborgarna.
Den gamla slottsparken och den vackra
naturen vid sjön Anten lockade. Under
många år gjorde tågen även ett lite
längre uppehåll vid Gräfsnäs för att
resenärerna skulle hinna få något att äta
under färden.
Uppförstoring av "generalstabskartan" över Gräfsnäs. Kartan visar hur det såg ut på 1930-talet. AGJ nuvarande station ligger mittför "79,10". Strax söder därom korsar Vasaallén järnvägen.
På 1930-talet fanns planer på att bebygga stora delar av Gräfsnäs Slottspark. Parken tillhörde då Västgötabanan och det fanns ett sug efter attraktiva villatomter. Vid Gråbo, Björboholm och Sjövik, som låg nära sjön Mjörn, började det bli tätt mellan husen. En exploatering av delar av Gräfsnäs Slottspark ansågs som en lämplig fortsättning.
I Gräfsnäs fanns emellertid en stark hembygdsrörelse, som inte ville se någon exploatering av parken. Man fick VGJ på andra tankar och det var efter starka påtryckningar från Gräfsnäs hembygdsförening som VGJ och Riksantikvarieämbetet vid mitten av 1930-talet bestämde sig för att rusta upp Gräfsnäs slottsuin.

Järnväg
Öppnad 1900. Till SJ 1948.

Länk till Eniro
Länk till hitta.se
Länk till Gogle maps

Stationsföreståndare:
Stins 1900-1908.., 2 kl ..1918-1930.., 1 kl 1936, tpl 1940-1948, SJ: tpl 1948-1964, xst 1964-.....
Post ..1903-1954..
År Namn Född Tidigare Senare Död
Anm
1900

1900-1914 Karl Jörner 1873 Sts 1900 Stf Götene 1914

1914-1938 Emil Andersson 1886 Kb Gräfsnäs 1910 Stf Sollebrunn 1938

1938-

1940-1942 Karl-Erik Lindhe 1901 Stk Österäng 1922 Stf Österäng 1942

1942-1951> Lars Svensson 1909 Essunga


* Fortsättning
Gräfsnäs: Sida 2 Övr personal Trafik Banvakter Tidtab 1912 Tidtab 1925 Övrig personal

VGJ * Karta VGJ linje

Copyright © Stig Lundin 1999-2014