Norra Björke station
Åsaka
* Frambo

17 km från Trollhättan 16 km från Nossebro Km Norra Björke förs

Järnväg
xx

Länk till Eniro
Länk till hitta.se
Länk till Google maps
Länk till Banvakt.se
Stationsföreståndare:
Stfm 1916-1942.., SJ: kplv ..1950-1955..
År Namn Född Tidigare Senare Död
Anm
1916-1939 Wilhelm Lindahl 1876 Stf Ardala 1904

1947- Signe Ottilia Tingqvist (plv) 1916

1995
Norra Björke: Sida 2 Trafik Tidtab 1925

VGJ * Karta TNJ linje

Copyright © Stig Lundin 2002-2015