Linjen  Vara - Skara - Gössäter

Gräfsnäs-VaraUVHJLSSJGössäter-Gåtdsjö

Km  Anläggning Namn Anm
95,171 Station Vara Tillhörde UVHJ
95,720 Korsning UVHJ .
95,939 Väg Vara Banvakt .
. Bv Vara .
98,081 Väg Emtunga Fällbommar 1916
98,320 Håll- o lastplats Emtunga Anlagd 1916
99,062 Väg Duskeboskogen

101,076 Bro nr 23 Duskebobäcken 3,5 m. Förstärkt 1929
102,315 Väg Tråvad V .
102,657 Bro nr 24 Lidan 36,2 m. Förstärkt 1923
102,735 Väg Nya väg 186 Byggd 1966
103,005 Väg Gamla väg 186 Fällbommar 1907
103,177 Station Tråvad Ombyggd 1942 Såld 1975
105,557 Station Stora Hov Ombyggd 1944 Såld 1971
105,729 Väg Stora Hov Fällbommar 1913
105,8 Bv nr 22 Stora Hov .
106,491 Bro nr 25 Bratthälls kanal .
109,339 Väg Badene

111,152 Bro nr 26 Kvänumsbäcken .

Bv nr 24
Kvänum


111,231 Väg Kvänum Fällbommar 1942
111,386 Station Kvänum .
112,258 Lastplats Kvänums Tegelbruk .
113,920 Väg Skattegården Grindbevakn indragen 1925 VGJ: Km=114,1
114,130 Bro nr 27 Öttumsbäcken 4,6 m. Förstärkt 1929
114,502 Station Öttum .
114,626 Väg Öttum Fällbommar 1908
115,941 Bro nr 28 Kaveltorpsån 3,6 m. Förstärkt 1929
116,753 Håll- o lastplats Budatorp . Såld 1966
119,414 Bro nr 29 Flian 27,5 m. Förstärkt 1923

Bv
Gerum


119,636 Väg Kålltorp Fällbommar 1913
119,830 Station Kålltorp . Såld 1969
122,683 Väg Ardala .
122,974 Håll- o lastplats Ardala .
126,047 Väg Simmabo

126,143 Håll- o lastplats Simmabo .
127,578 Väg Riksväg 47 .
128,538 Väg Marumsgatan Fällbommar 1908
128,828 Väg Filipstadsgatan Fällbommar 1908
129,053 Väg Härlundagatan Fällbommar 1911
129,315 Station Skara .
129,585 Väg Kämpagatan Fällbommar 1911
130,210 Väg Axvallagatan

130,504 Vägport


130,858 Väg Götenevägen .
131,301 Väg Brogårdsleden .
131,941 Väg Planteringen Ljud o ljus 1940
133,844 Väg Tveta .
137,388 Håll- o lastplats Myråsen Ombyggd 1920
137,388 Väg Myråsen Ljud o ljus 1940
137,859 Väg Myrheden .
139,693 Bro nr 31 Dalabäcken 21,6 m. Ombyggd 1909 SKVJ: Km=9,580
140,322 Väg Lundsbrunn Fällbommar 1908
140,502 Station Lundsbrunn Ombyggd 1941 Såld 1974

Bv Lundsbrunn

141,428 Väg Lundsbrunn Ljud o ljus 1941
146,065 Bv Vättlösa .
. Väg Vättlösa Ljud o ljus 1941
147,423 Station Götene Ombyggd 1941
147,551 Väg Götene Fällbommar 1908
147,962 Bro nr 32 Götenebäcken 6,6 m. Förstärkt 1909 SKVJ: Km=17,870
148,297 Väg Riksväg 48 .
151,258 Väg Kestad .
152,6 Bro nr 33 Kjerstabäcken 10,8 m. Förstärkt 1909 SKVJ: Km=22,440
. Väg Kinne-Malma Fällbommar 1936
152,961 Station Kinne-Malma Stationshus från 1937 Såld 1981
155,142 Håll- o lastplats Kärrgården .
157,029 Station Gössäter .

VGJ * Karta Vara-Skara-Gössäter * Linje o stationer Gräfsnäs-Vara * Linje o stationer Gössäter-Gårdsjö

Copyright © Stig Lundin 1998