Nils Ryle

Nils (Petersen) Ryle, född 1888. (Foto från Stationsföreståndarnas Porträttgalleri, 1933)

VGJ hemsida

Copyright © Stig Lundin 2000