DHdJ


Normalspårig järnväg från Bollnäs till Orsa. 121 km lång. Delen Bollnäs - Voxna öppnad 1899, delen Voxna - Orsa öppnad 1900. En 3 km lång sidolinje från Göringen till Dalfors öppnad 1902. DHdJ arrenderades av SJ från 1917 som en del av järnvägsförbindelsen Kristinehamn - Orsa - Bollnäs. Till SJ 1927.
Sidolinjen till Dalfors nedlagd 1960. Persontrafiken på huvudlinjen nedlagd 1972.Copyright © Stig Lundin 2004