Nykroppa station, sida 2


Häradsekonomiska kartan 1883-1895
Ekonomiska kartan 1967


Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Nykroppa: Sida 1 Trafik

;Mora-Vämern

Copyright © Stig Lundin 2009