Vika station, sida 2


Ekonomiska kartan 1972

Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Vika: Sida 1 Trafik

Mora-Vänern

Copyright © Stig Lundin 2009