Hagfors station


Stjärnsfors
* Geijersholm

63 km från Deje
57 km från Filipstad V
Denna bild, som visar Hagfors gamla station, innehåller många intressanta detaljer. Stationshuset ligger inbäddat i grönskan bakom det stora vita huset till vänster (jämför med vår inledningsbild till NKlJ-sidan). Notera ångloket som växlar på ett sidospår framför detta hus. Kraftig stigning. 

I bakgrunden ses lokstallet med sitt vattentorn. Till vänster ligger godsmagasinet, vars tak även skyddar vagnar som står vid magasinet. Mitt emot på höger sida ses järnvägens verkstad. Byggnaderna till höger i förgrunden tillhör järnverket. Spåret närmast stationshuset, huvudspåret, är fritt från vagnar. 

Var låg då den gamla stationen? Kartan här invid visar läget för Hagfors nya station som tillkom omkring 1917.

Hagfors gamla station hade ett läge närmare sjön, på den plats där ett spår leder fram till hyttan. Det gamla stationshuset låg på slänten upp mot den nya stationen. Lokstallet bör således ha legat mittför udden som går ut i sjön. Hela det gamla stationsområdet ligger numera inne på järnverkets område.

På kartan ses även sidospåret som byggdes till sjön Ullen. Det är detta spår som går söderut.

Jämför med karta från 1894.

Länk till Eniro
Lokstallar och verkstad, länk till Eniro
Länk till hitta.se
Länk till Google maps
Länk till Banvakt.se

Stationsföreståndare:
6 kl 1918-1948
År Namn Född Tidigare Senare Död
Anm1893-1899 Klas Albert Pallin 1868 SJ:  Miö 1899 1943
Familjen
1899-1922 Erik Stolpe 1863 Sts 1892 Kontrollör 1922 1943
Familjen
1922-1930 Hugo Hedberg 1883 NKlJ elektr: arbc 1920 ---
1930
Familjen
1930-1939> Axel Jönsson 1888 Briö 1919


1945- Hugo Haag 1889 Stf Forshaga 1933
1959Hagfors: Sida 2 Ledning Övr stationspersonal Tågpersonal Lokförare Trafik Banvakter Tidtab 1912

NKlJ * Karta NKlJ linje

Copyright © Stig Lundin 1999-2015